Gạch men Hoà Phát Logo

GẠCH ỐP TƯỜNG

Size 20x40

Size 30x60

Size 40x80

Size 30x72

Size 30x75

Size 50x100